Selessia bygger smarta, innovativa produkter och tillhandahåller spetskompetens inom IT

Selessia genomför extern granskning av IT-organisation

Vi genomförde en granskning av organisation, processer, arkitektur åt ett välkänt spelbolag. Rapport till ledningsgruppen (CEO, CTO, COO) med analys och förbättringsförslag.